Tranh biếm họa về thế sự
Tranh biếm họa về thế sự

Tranh biếm họa về thế sự

@tranhbiemhoa

Một người đàn ông đã không chung thủy với bạn thì không có cách nào kiểm soát thói trăng hoa của anh ta

image

Yêu thời Facebook

image

"Chiến tranh" xưa và nay

image

Giờ đây ai cũng có rất nhiều "bạn", nhưng bao nhiêu trong số đó sẽ ở lại bên ta?

image

Tốt nghiệp là con đường nhanh nhất đến... thất nghiệp

image