Chính sách bảo mật


Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và tất cả các ứng dụng của Cbee đều được phát triển ngay từ đầu để tôn trọng điều đó.

Những ứng dụng không lưu trữ dữ liệu của bạn theo cách mà bất kỳ ai ngoài bạn đều có thể truy cập được bao gồm:
- Cbee Time
- Cbee QR
- Cbee Mony
- Cbee Quotes
Ứng dụng chỉ lưu trữ cục bộ dữ liệu của bạn trên các thiết bị bạn sử dụng và đồng bộ hóa dữ liệu này trên các thiết bị của bạn bằng dịch vụ iCloud của Apple. Cụ thể, phần CloudKit của iCloud lưu trữ dữ liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu iCloud riêng tư của bạn. Không có dữ liệu nào trong số này được lưu trữ trên bất kỳ máy chủ nào ngoài iCloud và không ai khác ngoài bạn có thể xem được.

Những ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu sử dụng trên Cloud Server bao gồm:
- Cbee
- Cbee Work
Ứng dụng cần có kết nối mạng để truy cập dữ liệu sử dụng, đồng bộ dữ liệu trên mọi thiết bị truy cập và người dùng có thể truy cập mọi lúc mọi nơi dữ liệu theo thời gian thực.

Các ứng dụng của chúng tôi có thể cho phép bạn truy cập liên kết đến hệ thống website cbee.vn của chúng tôi nơi cộng đồng Cbee giao lưu, kết nối và chia sẻ. Xin lưu ý rằng bạn có thể tham gia cộng đồng Cbee mà không có mối liên hệ nào đến thông tin cá nhân của bạn với các ứng dụng của chúng tôi kể trên .

Việc bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi sẽ được coi là sự chấp nhận các thực tiễn của chúng tôi về quyền riêng tư và thông tin cá nhân.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@cbee.vn

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.