2 months ago ·Translate

Tại đây hãy để lại câu trích dẫn mà bạn thích trong cuốn sách bạn đã đọc gần đây kèm tên sách??

image