ONE DAY (MỘT NGÀY ĐỂ YÊU)
“Cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng ta cũng đã có ngày hôm nay; và anh sẽ luôn luôn nhớ mãi về điều đó.”

image