Đôi khi bạn nghĩ mình sẽ ổn khi một mình, vì mỗi giấc mơ là một điều ước mà bạn tự tạo nên tất cả. Rất dễ dàng để có thể thấy như bạn không cần sự giúp đỡ. Nhưng sẽ khó khăn hơn khi bạn tự bước đi. Trong bạn sẽ thay đổi khi biết rằng thế giới thật sống động và mọi vật thật tươi sáng từ khởi đầu cho đến kết thúc. Khi có một người bạn ở bên cạnh mình sẽ giúp bạn tìm được vẻ đẹp bên trong. Khi bạn mở rộng trái tim và tin vào...món quà của một người bạn.

image