14 days ago ·Translate

LŨ MIỀN TRUNG ĐANG LÊN
Sau 3-4 ngày nước rút, sáng 17/10 lũ các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế lại lên, lũ sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi ở mức cao.
https://vnexpress.net/lu-mien-....trung-dang-len-41780

image
image
image
image